Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

unpredictablee
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
unpredictablee
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamonstrum monstrum

June 27 2015

unpredictablee
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaShittyKitty ShittyKitty

June 22 2015

unpredictablee
3408 e45f
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 21 2015

unpredictablee
2992 506e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaseverine severine
unpredictablee
Im dłużej żyję
tym częściej 
odpowiadam 'nie wiem'
na proste pytania
— M. Welz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaseverine severine
unpredictablee
7063 174d 390
Reposted fromSagittariusA SagittariusA
unpredictablee
Jak ktoś może twierdzić, że mnie zna, skoro ja sama nie wiem kim jestem?
— Charlotte - Odcisk duszy.
Reposted fromnutt nutt viaSagittariusA SagittariusA
2516 0f6a 390
Reposted fromserda serda viaSagittariusA SagittariusA
unpredictablee
2999 12ee 390
Reposted frompolciak polciak viasocurly socurly

June 08 2015

unpredictablee
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaszatanista szatanista

June 06 2015

unpredictablee
7985 d551
unpredictablee

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

unpredictablee
1179 bd89 390
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viamrsciastko mrsciastko
4759 3e27 390

bl4ckmass:

Bad Thoughts, 2014

Reposted fromtwice twice viaemptyspacess emptyspacess
unpredictablee
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszatanista szatanista

June 02 2015

unpredictablee
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty. Chory psychicznie
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombrzezinska brzezinska

May 31 2015

unpredictablee
"Gdybym między tymi tłumami mógł zgubić samego siebie..."
— Bolesław Prus - "Lalka"
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy
unpredictablee

May 27 2015

unpredictablee
Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl