Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

unpredictablee
5655 7252 390
Reposted fromdepth depth viaindestructiable indestructiable
unpredictablee
9664 220f 390
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
unpredictablee
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viamonstrum monstrum
unpredictablee

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakatalama katalama
unpredictablee
9103 ad4a 390
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viarememberxme rememberxme
unpredictablee
3705 c71f 390
Reposted fromnutt nutt viaindestructiable indestructiable
unpredictablee
7361 361c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viakatalama katalama

April 06 2018

unpredictablee
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
unpredictablee
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamonstrum monstrum

June 27 2015

unpredictablee
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaShittyKitty ShittyKitty

June 22 2015

unpredictablee
3408 e45f
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 21 2015

unpredictablee
2992 506e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaseverine severine
unpredictablee
Im dłużej żyję
tym częściej 
odpowiadam 'nie wiem'
na proste pytania
— M. Welz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaseverine severine
unpredictablee
7063 174d 390
Reposted fromSagittariusA SagittariusA
unpredictablee
Jak ktoś może twierdzić, że mnie zna, skoro ja sama nie wiem kim jestem?
— Charlotte - Odcisk duszy.
Reposted fromnutt nutt viaSagittariusA SagittariusA
2516 0f6a 390
Reposted fromserda serda viaSagittariusA SagittariusA
unpredictablee
2999 12ee 390
Reposted frompolciak polciak viasocurly socurly

June 08 2015

unpredictablee
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaszatanista szatanista

June 06 2015

unpredictablee
7985 d551
unpredictablee

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...